SOFiSTiK FEA

Nowe pakiety programu SOFiSTiK FEM to zindywidualizowane rozwiązania stworzone w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane we wszystkich inżynierskich obszarach: począwszy od projektowania płyt 2D, a na obiektach kubaturowych i mostach kończąc. Wszystkie pakiety zapewniają możliwość projektowania według Eurokodów i wielu innych norm, a także interaktywnej analizy konstrukcji za pomocą postprocessingu i 64-bitowego silnika obliczeniowego. Aby sprostać nowoczesnym wymaganiom, pakiety oferują różnorodne możliwości definiowania konstrukcji (preprocessing), począwszy od parametrycznego wprowadzania tekstowego,  poprzez interfejsy oparte na programie AutoCAD® (nakładka SOFiPLUS) oraz rozwiązania BIM z programem Autodesk Revit® Structure. Nad optymalizowaniem i rozbudową wiodących technologii SOFiSTiK trwają nieustanne prace.

3d-fem-ult 3d-fem-prem 3d-fem-pro 2d-fem-pro

Pakiety SOFiSTiK FEA: